Adref

Darparu cefnogaeth ariannol i unigolion ymgymryd a hyfforddiant neu addysg a fydd yn ei helpu i wella eu bywydau, cynyddu eu tebygolrwydd o gael gwaith neu datblygu eu gyrfa .

Sefydlwyd Cronfa JK ym mis Mai 2020 gan John a Lisa Kelly er cof am eu diweddar fam June Kelly.

Lleol

Hyfforddiant

Dyfodol

Cysylltwch

cronfajk@gmail.co.uk | 01248 422 095